Общи условия

Общи условия за използване на
www.tortuga.bg


Уебсайтът www.tortuga.bg, представлява електронен каталог за продуктите и услугите (оферти за закупуване на екскурзии и почивки в страната и чужбина, хотелско настаняване и други), които предлагаме. С влизането си в уебсайта потребителят се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията не устройва потребителя, той е свободен да не използва настоящия.
Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на права на собственост и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa.

Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.

В случай, че информация публикувана на www.tortuga.bg, е в нарушение на нечии права на
интелектуална собственост, моля да се свържете с нас на посочените контакти, за да предприемем необходимите мерки.

Уебсайта www.tortuga.bg е рекламен. Информация съгласно чл. 82, от ЗТ може да получите в нашия офис.

Възможно е уебсайтът да съдържа грешки, пропуски, закъснения в обновяването на данните и информацията, както и достъпът до него да прекъсва, затова ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица извън ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД, принадлежат на автора си и не носим отговорност за тяхната истинност и коректност.

Потребителят няма право да събира информация от уебсайта, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.

ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД, си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Условията за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уебсайта на ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД.


Със сключването на договор за организирано пътуване клиентът разрешава да му бъдат изпращани - на обявеният от него електронен адрес лични, рекламни или други търговски съобщения от ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД, като предоставяме възможност в съответствие с правилата на закона на всеки клиент - безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения.
Можем да ви отведем до...