Банкова сметка

Банкова сметка в BGN (български лева):

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД 
IBAN: BG28BPBI79401065615102 
SWIFT BIC: 
BPBIBGSF
Основание за плащане: *номер на договор*, *дестинация* 


Данни на фирмата:

ТОРТУГА ХОЛИДЕЙС ООД
ЕИК: 200160245

Можем да ви отведем до...